"არ მომწონს ასეთი საუბრები, მაგრამ კარგი ადამიანების გვერდით ვიხსნები".