„მუდმივად ვრჩებით კავშირზე საქართველოს მოლქალაქეებთან, რომლებიც სუდანის დედაქალაქში ხართუმში იმყოფებიან“ - ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.