იურიდიული პირების მიერ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის ჯარიმა 3 000 ლარს შეადგენს, იგივე დარღვევა ისტორიული შეზღუდვის ზონებში 6 000-ლარიან ჯარიმას იწვევს.