შაქრის გადამამუშავებელისთვის დაწესებული შეღავათების შედეგად, "აგარის შაქარმა" 1 ივნისიდან 31 დეკემბრამდე იმუშავა