საწარმო კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოების მიზნით საქმიანობას კვლავ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე ახორციელებს

"სვიის საფუვრით გამომცხვარი პური გემოვნურ თვისებებს და ვარგისიანობას დიდი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებს"