LIVE
უსმინე პირდაპირ ეთერს

2022 წელს აბორტი 83 არასრულწლოვანს ჩაუტარდა

146
ორსულობა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2022 წელს აბორტი 83 არასრულწლოვანს ჩაუტარდა.

ბოლო 7 წლის მონაცემებით, აღნიშნული მაჩვენებელი 2021 წლამდე იკლებდა, თუმცა 2022 წელს წინა წელთან შედარებით 13-ით გაიზარდა.

ჯამში, 2022 წელს აბორტი 29 წლამდე ასაკის 16 619 პირს გაუკეთდა.

აბორტების რაოდენობის ასაკის მიხედვით განაწილება ასეთია: 15-24 წელი – 2 867; 15-29 წელი – 6 671.

გაზიარება
გაზიარება

კომენტარები

პოპულარულები