„იმპექსის“ სააფთიაქო ქსელში თურქეთიდან იმპორტირებული აქტიურად მოხმარებადი მედიკამენტების სია ეტაპობრივად სულ უფრო ფართოვდება. აღნიშნული პროცესი „იმპექსის“ სააფთიაქო ქსელში უწყვეტად მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შედეგად, თურქული ფარმაცევტული ბაზარი გაიხსნა, სააფთიაქო ქსელი „იმპექსი“ ერთ-ერთი პირველია ფარმაცევტულ სექტორში, რომელმაც დაიწყო თურქეთიდან მედიკამენტების იმპორტი საქართველოში.

ამჟამად, „იმპექსის“ სააფთიაქო ქსელის 100 აფთიაქში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს 80%-მდე ფასდაკლებული, შემდეგი დასახელების თურქული მედიკამენტები:

 • ბრილანტა (ტაბ. 90 მგ/ N56)

 • პენტასა (ტაბ.500მგ/N100)

 • ამარილი (ტაბ.4მგ. N30)

 • კორდარონი (ტაბ.200მგ/N30)

 • აზოპტი (ტაბ10მგ/მლ.5მლ)

 • კო-დიოვანი (ტაბ.160/12.5მგ/N28)

 • ბეტასერკი (ტაბ.16მგ/N30)

          ბეტასერკი (ტაბ.24მგ/N20)

 • გალვუს მეტი (ტაბ.50მგ/1000მგ. N60)

          გალვუსი ტაბ.50მგ.N56

 • პარკინის (ტაბ. 0,25 მგ. /N 100)

 • პლავიქსი (ტაბ.75მგ/N28)

 • ვაზოსერკი BID (ტაბ. 24.მგ/ N 60)

 • ეპიქსი XR (ტაბ. 750 მგ/N50)

          ეპიქსი (ტაბ. 250მგ/N 50)

          ეპიქსი (ტაბ.500 მგ/N 50)

          ეპიქსი (ტაბ. 1000მგ/N 50)

 • რივოქსარი (ტაბ. 10 მგ /N10)

          რივოქსარი (ტაბ. 15 მგ /N 28)

          რივოქსარი (ტაბ. 20 მგ/ N28)

 • ესრამი (ტაბ. 10 მგ /N28)

          ესრამი (ტაბ20 მგ/N28)

 • კო-ირდა (ტაბ. 150 მგ/12.5 მგ/ N28)

          კო-ირდა (ტაბ. 300 მგ/12.5 მგ N28 )

 • სერეტიდი აკუჰალერი (დისკუსი საინჰ.50 მკგ/500 მკგ/1 დოზა 60

დოზა)

 • ფორქსიგა (ტაბ. 10 მგ/N28)

 • ქსარელტო (ტაბ. 15 მგ/N28)

„იმპექსის“ სააფთიაქო ქსელის წარმომადგენლები განაგრძობენ აქტიურ მოლაპარაკებებს ისეთ მსხვილ თურქ დისტრიბუტორებთან, როგორიცაა – Nobel და Abdi Ibrahim, რათა კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მოსახლეობისთვის ფართო ასორტიმენტის, თურქული მედიკამენტები.

„იმპექსფარმი“ 1999 წლიდან ახორციელებს ექსკლუზიური მედიკამენტების, სამედიცინო ტექნიკის, კოსმეტიკური ბრენდების იმპორტს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებიდან და დისტრიბუციას საქართველოს ბაზარზე. კომპანია 100-ზე მეტ მედიკამენტების მწარმოებელთან თანამშრომლობს, რომლებიც პრეპარატებს საერთაშორისო ფარმაცევტული GMP სტანდარტების შესაბამისად აწარმოებენ.

”იმპექსი“ მომხმარებელს ეხმარება დაზოგოს ასევე ლოიალობის – „ზე ბარათის“ საშუალებითაც. „ზე ბარათის“ ზოგადი სქემის ფარგლებში, მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, ქულების დაგროვების პარალელურად – მედიკამენტები, სამედიცინო ტექნიკა, პარაფარმაციის პროდუქცია საუკეთესო ფასად შეიძინონ.

ასევე, „იმპექსის“ სააფთიაქო ქსელი სოციალური პასუხისმგებლობის კამპანიის ფარგლებში, „ზე“ ბარათის სპეციალური დამატებითი სქემების საშუალებით საპენსიო ასაკის და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილ პირებს სთავაზობს მეტ ფასდაკლებას მედიკამენტებსა და სამედიცინო ტექნიკაზე. სქემა აქტიურდება პენსიონერისთვის – პირადობის მოწმობის, ხოლო დევნილის შემთხვევაში – შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთის ერთჯერადად წარდგენის საფუძველზე. „ზე ბარათზე“ ასევე მოქმედებს მშობელთა სქემაც, რომლის ფარგლებში ჩართული მშობლები სარგებლობენ დამატებითი ფასდაკლებით ბავშვთა კვებისა და მოვლის საშუალებებზე.

სააფთიაქო ქსელი „იმპექსი“ მუდმივად ცდილობს შეასრულოს ბრენდის დაპირება და ექსკლუზიური და განსაკუთრებული შეთავაზებებით, მომხმარებლები განაწყოს სიცოცხლისთვის, ჯანმრთელობისთვის და სილამაზისთვის.

„იმპექსის“ ცხელი ხაზი: 032 2 31 31 00

#განეწყვეჯანმრთელობისთვის

#განეწყვე სიცოცხლისთვის

R

მარი მელიქიშვილი
ავტორი

მსგავსი თემები