არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” „Iphone+”-ისა და „აიტექნიკის” სკანდალს ეხმაურება. ორგანიზაცია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, ვალერიან ცერცვაძის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებას ითხოვს და თემასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც ”ფორტუნა” უცვლელად გთავაზობთ:

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” მიმართავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაიწყოს დისციპლინური სამართალწარმოება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერიან ცერცვაძის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის ქმედებებით დაირღვა „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნები, ამასთან მისი ქმედება ხელყოფს სასამართლოს ავტორიტეტს და ზიანს აყენებს საზოგადოებაში სასამართლოსადმი ნდობას.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” დაინტერესდა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც შეეხება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის სავარაუდო ინტერესთა კონფლიქტს და მის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის კონკრეტული კომპანიის სასარგებლოდ გამოყენებას. სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერიდან დასტურდება, რომ შპს „აიტექნიკი” დაფუძნდა 2011 წელს ვალერიან ცერცვაძის მამის და ცოლის ძმის მიერ, ხოლო დღეის მდგომარეობით კომპანიის 100%-იანი წილი მის ცოლის ძმას ეკუთვნის. მოსამართლის მეუღლე კი ამავე კომპანიის მენეჯერია. როგორც ცნობილია, თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანია „აიტექნიკი”-ს მოთხოვნის საფუძველზე დააყადაღა კონკურენტი კომპანია „Iphone+”-ის ანგარიშები და ქონება. დავის მონაწილე „Iphone+”-ის წარმომადგენლებს, მიაჩნიათ, რომ სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის გავლენიდან გამომდინარე მიიღო, რომელიც უშუალოდ დაინტერესებულია ამ საქმის შედეგით. ამასთან, “Iphone+”-ის დირექტორის განცხადებით, იგი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველო მასზე განხორციელებული ზეწოლისა და თვალთვალის გამო.

მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესასრულებლად გადაცემული ავტომობილის ამგვარი გამოყენება ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენს საჯარო რესურსებით არამიზნობრივ სარგებლობას და არღვევს „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლს, რომლის თანახმად, თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილება ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობა გამოიყენოს იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რომელიც არ განეკუთვნება მის საჯაროსამსახურებრივ უფლებამოსილებას. ამასთან, აღსანიშნავია ამავე კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტიც, რომელიც კრძალავს თანამდებობის პირის მიერ თავის ახლო ნათესავთან ქონებრივი გარიგების დადებას. სასამართლოს თავმჯდომარის სამსახურეობრივ სარგებლობაში არსებული ავტომობილის კომერციულ რეკლამაში მონაწილეობა თავისი არსით ქონებრივი გარიგებაა და მატერიალურ სარგებელს აძლევს მისი ოჯახის ბიზნესს სახელმწიფო რესურსების ხარჯზე. მართალია, კომპანიის ამჟამინდელი ოფიციალური მესაკუთრე და დირექტორი (მოსამართლის ცოლის ძმა) კანონის თანახმად არ ითვლება მის ახლო ნათესავად, თუმცა აღნიშნულ კომპანიასთან სასამართლოს თავმჯდომარის ოჯახის და ახლო ნათესავების კავშირები უდავოა”, – ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

მათივე განმარტებით, შესაბამისმა ორგანოებმა ყურადღების გარეშე არ უნდა დატოვონ კომპანია „Iphone+”-ის წარმომადგენლის განცხადება მასზე განხორციელებულ ზეწოლასთან და თვალთვალთან დაკავშირებით.

მსგავსი თემები

რეკლამა: 0:05