პროცესზე წარმოდგენილი იყო პენიტენციური სამსახურის მიერ შედგენილი ოქმიც, რომელშიც სააკაშვილი აცხადებდა, რომ მისი დასწრების გარეშე სხდომა არ ჩატარებულიყო. სხდომა 20 ივნისს ჩატარდება.