მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები მინისტრის შესახებ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიხედვით