„ჩვენ ერთად ბევრად მეტი უნდა გავაკეთოთ ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად, რაც ადამიანის უფლებების ყველაზე გავრცელებული დარღვევაა მსოფლიოში.“