როდესაც ვიცით, რომ რაღაც პროდუქცია ხვალ გაძვირდება, დღეს ვყიდულობთ და მოთხოვნის შესაბამისად, იზრდება ფასიც - დოლარიც ასეთი ჩვეულებრივი პროდუქტია.