როდესაც ვიცით, რომ რაღაც პროდუქცია ხვალ გაძვირდება, დღეს ვყიდულობთ და მოთხოვნის შესაბამისად, იზრდება ფასიც - დოლარიც ასეთი ჩვეულებრივი პროდუქტია.

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მიწებთან დაკავშირებით აკრძალვებს ნაკლებად ვხვდებით, მსგავსი ტიპის რეგულაციები ძირითადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში რჩება.

აკრძალვის პარალელურად, სესხებზე მოთხოვნა არ მცირდება. რაც უფრო მცირდება სესხებზე ხელმისაწვდომობა, მით მეტად იზრდება პროცესების არალეგალურ სექტორში გადანაცვლების რისკები.

რეკლამა: 0:05