საბოლოო გახსნის ვადები დამოკიდებული იქნება შეფასებასა და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის განვითარებაზე