ქსენოფობიის მიუხედავად, მიგრანტებისთვის ახალი ვიზები ამოქმედდა