პურზე ფასის გადახედვა აუცილებლად მოხდება, თუ რუსეთიდან კვლავ გაძვირებული ფქვილი შემოვა.