ბავშვებისათვის გაცილებით ძვირფასია არა მხოლოდ მოგზაურობის და არდადეგების წუთები, არამედ მოგონებებიც მათზე. ეს მოგონებები უფრო ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე სათამაშო და ბავშვებს შთაბეჭდილებებიც უფრო ხანგრძლივად მიჰყვებათ...

„შეიძლება მშობლები გულუბრყვილოდ ათავსებენ სოციალურ ქსელებში შვილების ფოტოებს, თუმცა ეს უწყინარი ქმედება ხშირად სავალალო შემთხვევებით სრულდება"

თუ ფრთხილად არ ხართ, შეიძლება შვილებს გაუგზავნოთ ისეთი მესიჯები, რომლებიც არაჯანსაღი ჩვევების ჩამოყალიბებისაკენ უბიძგებს მას

ბევრი საკუთარ მოვალეობად მიიჩნევს ჩვილის მონახულებას დაბადებიდან რამდენიმე დღეში და არაფრად აგდებს, რომ ამგვარი სტუმრობით ახალშობილთან ერთად მის მშობლებსაც ძალიან აწუხებს.