ადგილობრივი მოსახლეობა ავრცელებდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ე.წ. ადმინისტრაციული საზღვარი არა რამდენიმე დღით, არამედ მუდმივად უნდა ჩაკეტილიყო.