„ეს არის პირველი სასამართლო გადაწყვეტილება, სადაც საფეხბურთო კლუბი, ისევე როგორც მწვრთნელი, სასამართლომ სექსუალურ შევიწროებაში პასუხისმგებელად ცნო და დააკისრა მორალური ზიანის ანაზღაურება 36 000 ლარის ოდენობით“..