როგორც ია მერებაშვილი აღნიშნავს, „დავითისთვის მნიშვნელოვანი და ძვირფასი იყო დამოკიდებულება და განწყობა ადამიანების მიმართ, ასევე ის თუ როგორ განვითარდებოდა პროფესიულად, რა შესაძლებლობებს მისცემდა დამქირავებელი და როგორ გარემოში იმუშავებდა“.