არ გვაქვს ისეთი გენოფონდი, რომ აგრესიული თაობების მოლოდინში ვიყოთ. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ტყვიის გამოწვევებს დროულად ვუპასუხოთ.