საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მომზადებული „სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა“ საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 10 სექტემბერს დაამტკიცა.

"თუკი ტენდენცია დადასტურდა, ეს იქნება სერიოზული უკუსვლა უკანასკნელ წლებში ბავშვთა ქორწინების წინააღმდეგ კამპანიაში მიღწეული წარმატებიდან".