იმის მიუხედვად, რომ ყოველწლიურად მილიონობით დოლარს ვაბანდებ ამ ქალაქში, შტატში და ადგილობრივ საგადასახადო სამსახურში, მაინც ძალიან ცუდად მექცეოდნენ ქალაქის და შტატის პოლიტიკური ლიდერები."