გასულ თვეს შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 245.3 ლარს შეადგენდა, მაშინ როცა 2022 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 255,3 ლარი იყო

საარსებო მინიმუმის დაანგარიშებისას საქსტატი ადგენს საკვების შესაძენ თანხას, რომელიც კალორიების საჭირო რაოდენობას უზრუნველყოფს