2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 5,1 ლარით არის შემცირებული