განხილულ იქნა ის პროექტები, რომლებიც USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა განახორციელეს.