"შესაძლებელი იქნება მრავალმხრივი დისკუსიების ორგანიზება, რათა გამოვლინდეს და განიხილოს ყველა ლეგიტიმური კითხვა…" - აცხადებს ეკონომიკის სამინისტრო